"Med ord bygger vi meningsfulla meningar"
"Med rätt teknik, erfarenhet och framsynthet bygger vi system
som reducerar din och vår gemensamma konsumtion av energi i hus"
"Med rätt metoder bygger vi på dina kunskaper"
 

Har du problem inom något av våra verksamhetsområden?

Ta då kontakt med oss!

Konsultationer med oss personligt, per telefon eller via mail är alltid kostnadsfria.

Arvode utgår först sedan överenskommelse har träffats om detta.

   
   

Lind Meningsbyggnad AB
Glasmästaregatan 4, 412 62 GÖTEBORG
031-18 45 55
thomas@lindmeningsbyggnad.se