Färdiga kurspaket

Vi har färdiga kurspaket för följande ämnen:
• Juridik för projektörer ABK 09
   Halv dag

• Installationsteknik för teknisk driftspersonal
   Två alternativt en dag

• Juridik för projektörer ABK 09, AB 04 och ABT 06
   Hel dag
• Juridik för entreprenörer AB 04 och ABT 06
   Halv alternativt hel dag
• Entreprenadbesiktning
   Hel dag
• Ljudteknik för ventilationssystem
   Halv dag
• Optimal utformning och dimensionering av cirkulerande vätskesystem med variabelt flöde
   Halv dag
 

Priser
Halv dag: 6.000 SEK
Hel dag: 12.000 SEK
Mervärdeskatt 25% tillkommer
För resor utanför Göteborg tillkommer 20 SEK per mil exklusive mervärdeskatt
För eventuell hotellövernattning tillkommer faktisk kostnad.
För eventuell skriftlig tentamen tillkommer 500 SEK per tentamensdeltagare exklusive mervärdeskatt

Förutsättningar
Antal kursdeltagare: 10 – 20 stycken
Kurslokal och digital AV-utrustning tillhandahålls av beställaren
I förekommande fall tillhandahåller beställaren ABK 09, AB 04 och ABT 06 till kursdelta-garna.
Övrig kursdokumentation tillhandahålls av oss.

 

Lind Meningsbyggnad AB
Glasmästaregatan 4, 412 62 GÖTEBORG
031-18 45 55
thomas@lindmeningsbyggnad.se