Injustering av vätskekopplade återvinningssystem till maximal temperaturverkningsgrad

Alltför många återvinningssystem av detta slag arbetar med låg temperaturverkningsgrad. Orsaken till detta är i de flesta fall att det råder obalans mellan vätske- och luftflöde. Vi kan råda bot på detta genom injustering av vätskeflödet så att maximal temperaturverkningsgrad alltid erhålls.

Exempel på kalkyl
Luftflöde: 1m³/sek
DUT: -16°C
Frånluftstemperatur +23°C
Tilluftstemperatur: +20°C
Årlig driftstid: 3.500 timmar dagtid

För en plats i södra Sverige ger exemplet en årlig energireduktion av ca 10 MWh vilket innebär en kostnadsminskning av ca 5.000 SEK för ett luftflöde av 1m³/sek.
Detta skall jämföras med att injusteringsprocessen brukar ta totalt mellan 1-2 dagar i anspråk.

 

 

Lind Meningsbyggnad AB
Glasmästaregatan 4, 412 62 GÖTEBORG
031-18 45 55
thomas@lindmeningsbyggnad.se